Author: nordic@global

Annie Pettersson

Intern forskare (MSc/PhD) & Coach

På kliniken är Annie ansvarig för våra interna forskningsprojekt, men hon tar även egna klienter, håller utbildningar och föreläsningar, samt verkar för att kliniken implementerar den senaste kunskapen inom funktionsmedicin. Annie brinner för att lösa komplexa hälsoproblem. Hennes främsta fokusområden är kronisk trötthet samt autoimmun, inflammatorisk och psykisk sjukdom. Hon jobbar även med ovanliga diagnoser där det krävs djupare efterforskningar. Annie kan anlitas för medicinsk litteratursammanställning och problemlösning vid svårlösta fall där det krävs mer tid.

Annie Pettersson är molekylärbiolog med examen från Uppsala universitet. Hon har doktorerat på Karolinska institutet där hon forskade på diabetes, övervikt och inflammation. Annies stora intresse för vetenskap och personliga erfarenhet av funktionsmedicin har lett till ett engagemang för individanpassad medicin och forskning inom områden som autoimmuna & kroniska sjukdomar, inflammation, näringslära och livsstil. 

Louise Tjernqvist

Diplomerad Näringsterapeut

På Nordic Clinic arbetar Louise som näringsterapeut och föreläsare med fokus på coaching och utbildning av klienter. Hon erbjuder även TRE® (Trauma & Tension Release Exercise) för grupper och individer. Louise hjälper både kroniskt sjuka och elitidrottare som vill optimera sin prestation. 

Louise är diplomerad näringsterapeut med funktions medicinskt fokus. Hon har en stark passion och naturlig fallenhet för livsstil som medicin med direkt inriktning på “the body-mind connection”. Tack vare sin idrottsbakgrund – med ett OS-brons och deltagande i två olympiska spel – finns ett naturligt driv för optimering av hälsa, funktion, prestation genom livsstilsförändringar. Efter sina 20 år utomlands har hon också internationella erfarenheter som både föreläsare och som coach av team och privata klienter.

Christina Colligan

Diplomerad Näringsterapeut

Christina arbetar som näringsterapeut på kliniken men håller också i öppna föreläsningar och kurser för allmänheten. Hon brinner för att stödja sina klienter i att uppnå ett hållbart resultat samt att se dem finna sin optimala hälsa och bli den bästa versionen av sig själva. 

Christina har ett förflutet som projektledare inom större globala företag i både Storbritannien och Schweiz. Idag är hon utbildad näringsterapeut från College of Naturopathic Medicine i London och har även läst vid Institute for Functional Medicine (IFM). Hon är även licensierad för The Brain Health Programme. Innan Christina flyttade till Stockholm bodde hon strax utanför London där hon tog emot klienter på privat mottagning, på en integrerad kiropraktorklinik samt hos sin lokala husläkare.

Theresia Mantzakou Zetterström

Klinikchef & Funktionsmedicinsk Hälsocoach

På Nordic Clinic är Theresia klinikchef men arbetar också som funktionsmedicinsk hälsocoach. Theresia brinner för välmående, vitalitet, glädje i vardagen och balansen vi behöver i livet med alla våra roller.

Theresia har en BSc i företagsekonomi och statsvetenskap från Stockholms Universitet samt en vidareutbildning i utvecklingspsykologi. Hon har arbetat inom läkemedelsindustrin i över 15 år i olika ledande positioner – både i Sverige och utomlands. När Theresias hälsointresse växte sig allt starkare, bestämde hon sig för att byta inriktning. Idag är hon både certifierad coach från ICC och kostrådgivare och håller dessutom på att vidareutbilda sig till funktionsmedicinsk näringsterapeut på Näringsmedicinska skolan. Ett par dagar i månaden lämnar Theresia Sverige för Aten, där hon coachar par på en IVF-klinik inför deras behandlingar.

Katarina Kilter

Funktionsmedicinsk Hälsocoach & Verksamhetschef

– Mammaledig

Katarina arbetar som funktionsmedicinsk hälsocoach på Nordic Clinic. Hon drivs av att hjälpa sina klienter mot ett hälsosammare, friskare och symptomfritt liv genom att medvetandegöra den kunskap som finns kring kropp, hälsa och ohälsa. “Kunskap är nyckeln och mätbara resultat är vägen till en hållbar livsstil.” Katarina är mammaledig till augusti 2020.

Katarina har sin bakgrund inom affärs- och produktutveckling från såväl storbolag som start-ups och har även lång erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och projektledning. På kliniken är hon verksamhetsansvarig och har bland annat arbetat med att förbättra processer och själva patientupplevelsen. Katarina har själv genomgått en livsförändrande hälsoresa och är numera certifierad Kost- och Hälsocoach samt Funktionsmedicinsk Terapeut från Funktionsmedicinska Institutet.

Marie Dahlberg

Funktionsmedicinsk Hälsocoach

På Nordic Clinic arbetar Marie som funktionsmedicinsk hälsocoach men är också ansvarig för klinikens affärsutveckling. Marie vill gräva djupt efter de individuella grundorsakerna till ohälsa och drivs av att motivera och coacha klienterna till en balanserad och hållbar förändring.

Marie är i grunden civilingenjör med en MSc från Industriell Ekonomi på Chalmers. Hon har en yrkeskarriär bakom sig som projektledare inom affärs- och verksamhetsutveckling på flera internationella bolag. Marie har sedan många år ett starkt intresse för livsstilsrelaterad hälsa och efter att själv ha tillfrisknat efter en period av ohälsa, valde hon att göra ett karriärskifte. Idag är hon certifierad funktionsmedicinsk terapeut och kost- och hälsocoach från Funktionsmedicinska Institutet och har dessutom en certifiering som MI-coach (motiverande samtal).

Teresa Husén

Funktionsmedicinsk Hälsocoach

Teresa arbetar som funktionsmedicinsk hälsocoach på kliniken. Hon drivs av möjligheten att få hjälpa klienter till en hälsosammare och friskare livsstil. Med noggranna intervjuer och analyser som påminner om en detektivs arbete, söker hon orsaken till olika symtom. 

Teresa har utbildat sig på Näringsmedicinska skolan i Stockholm, Funktionsmedicinska skolan i Stockholm samt inom Poliquin Bio Sign (en metod som fokuserar på att hantera hormonella obalanser). Hon har under de senaste sex åren arbetat som Funktionsmedicinsk Näringsterapeut. Teresa är också utbildad personlig tränare, kostrådgivare, massageterapeut och har över 20 års erfarenhet från arbete på välmeriterade träningsanläggningar i Stockholm, vilket starkt bidrar till hennes bredd och erfarenhet. Genom att binda ihop träning, kost och näring ser hon helheten.

Anna Andreasson

Extern forskare (MSc, BMed, PhD)

Som extern forskare överser Anna den pågående forskningsverksamheten vid Nordic Clinic. Hon är docent i klinisk epidemiologi med erfarenhet av experimentella, kliniska, epidemiologiska samt registerbaserade studier. Anna är forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Institutionen för medicin Solna samt Karolinska Institutet och har publicerat mer än 80 vetenskapliga artiklar i referee-granskade internationella tidskrifter. Hon är expert på användningen och utvärdering av mått på patientrapporterade utfall i vetenskapliga studier. Anna har inriktat sin forskning på att öka förståelsen för sjukdomar där orsakssambanden fortfarande är okända, som till exempel IBS, kronisk smärta och ME/CFS där aktivering av immunsystemet verkar kunna förklara symtomen hos en del patienter. 

Susanne Lundström

Administratör

På kliniken arbetar Susanne främst med administration, men även med patientsupport. Susanne är utbildad projektledare och har varit egen företagare. Hon har även jobbat som hotellchef, produktchef, butiksansvarig, på kommersiell radio samt inom vård och omsorg.

Hennes nyfikenhet och intresse för människor, miljö och hälsa har alltid funnits med, samt hur delarna hänger ihop och påverkar varandra. Eftersom Susanne sedan många år själv varit drabbad av kronisk sjukdom utan att hitta adekvat vård, har hon på egen hand fördjupat sig inom funktionsmedicin. Hennes strävan efter förståelse för hur de olika områdena interagerar har lett till många kontakter inom såväl konventionell som komplementär medicin – både nationellt och internationellt.

Camilla Lindholm

Patientsupport

På kliniken arbetar Camilla med patientsupport samt med att förenkla och utveckla Nordic Clinics IT-processer. Camillas stora intresse i livet har alltid varit hälsa och välmående. Hon har själv genomgått en hälsoresa och vet vad det innebär att göra en livsstilsförändring. Detta har skapat ett brinnande intresse för att hjälpa andra hitta rätt väg till att må bättre. Camilla har tidigare arbetat internationellt med shipping.

Copyright © Nordic Clinic 2022