Susanne Lundström

Administratör

På kliniken arbetar Susanne främst med administration, men även med patientsupport. Susanne är utbildad projektledare och har varit egen företagare. Hon har även jobbat som hotellchef, produktchef, butiksansvarig, på kommersiell radio samt inom vård och omsorg.

Hennes nyfikenhet och intresse för människor, miljö och hälsa har alltid funnits med, samt hur delarna hänger ihop och påverkar varandra. Eftersom Susanne sedan många år själv varit drabbad av kronisk sjukdom utan att hitta adekvat vård, har hon på egen hand fördjupat sig inom funktionsmedicin. Hennes strävan efter förståelse för hur de olika områdena interagerar har lett till många kontakter inom såväl konventionell som komplementär medicin – både nationellt och internationellt.

Copyright © Nordic Clinic 2022