Behandlingsforløb

Hos Nordic Clinic samarbejder patienterne aktivt.

 


Hos Nordic Clinic ønsker vi at patienterne deltager aktivt i behandlingen. Hermed opleves det bedste forløb. Jo mere motiveret og informeret personen er, jo bedre behandlingsresultater ses. Vi ønsker derfor at stimulere patienten mest muligt til at deltage aktivt i forløbet.

Fra det øjeblik du beslutter dig for at gennemgå et behandlingsforløb hos Nordic Clinic, vil vi gøre alt for at yde dig den bedste service. Vi bestræber os på, at forløbet bliver så individuelt som muligt. Healingsprocessen afhænger af en række faktorer, hvoraf de vigtigste er de grundlæggende årsager, der er unikke for hver enkelte patient. Nogle grundårsager kan rettes ret hurtigt, mens andre tager tid. Men for at kunne sætte dig i centrum for behandlingen, vil der dog være nogle faste procedurer, der skal udføres. Disse gennemgås herunder.

Tidsbestilling

Besøg siden med helbredsproblemer og behandlingsforløb for at læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med. For at hjælpe dig med at vælge den rigtige praktiserende behandler, kan du læse mere om de forskellige behandlere under fanen om os. Hvis du har brug for hjælp til at vælge – så skriv eller ring endelig. Vi er her for at hjælpe dig.
 
 
Du kan nemt foretage din tidsbestilling direkte fra vores bookingside. Du er velkommen til at ringe til os for at snakke om din tilstand, eller dit valg af praktiserende behandler hos os. 
 

Spørgeskema

Når du bestiller tid til 1. konsultation, vil du modtage et omfattende spørgeskema. Det bedes udfyldt og returneres til Nordic Clinic, så vi har det i god tid, dog senest 2 dage, inden konsultationen.

Spørgeskemaet er meget omfattende og kommer ind på mange områder i forhold til dit helbred, livsstil, kostvaner, familiehistorie m.m. Spørgeskemaet er udarbejdet på baggrund af Dr. Sidney McDonald Bakers kliniske erfaringer i forhold til Functional Medicine. Spørgeskemaet er yderst vigtigt for behandlerens opklaringsarbejde i forhold til at finde årsagerne til symptomer og helbredsproblemer. Giv dig derfor god tid til at udfylde det, så godt du kan.

Spørgeskemaet giver mulighed for, at du kan være mere aktiv i behandlingsforløbet, hvilket i sidste ende kommer dig til gode.

Spørgeskemaet giver også behandleren mulighed for, på en objektiv måde, at få et større indblik i din situation, sygehistorie og symptomer. Behandleren vil kunne møde dig med større indsigt, hvorfor der opleves bedre kontakt mellem dig og din behandler, samt at tiden under konsultationen udnyttes optimalt.

Alle oplysninger behandles naturligvis fortroligt.

Konsultationer

Et typisk behandlingsforløb involverer 3-5 konsultationer. Det kunne for eksempel se således ud:

1. konsultation
Her mødes behandler og patient og gennemgår spørgeskemaet. Her kobles patientens beretning på, så svarene i spørgeskemaet nuanceres. Ved denne konsultation kan behandleren anbefale eventuelle analyser og en foreløbig behandlingsplan udarbejdes. Behandlingsplanen vil bl.a. inddrage kost og kosttilskud.

2. konsultation
Denne konsultation ligger ca. 3-5 uger efter den første konsultation. Patientens foreløbige udvikling vurderes. Hvis der er anbefalet analyser, vil svaret herfra gennemgås og forklares ved denne konsultation. Der stilles ernæringsdiagnoser og ikke medicinske diagnoser, ligesom der ej heller behandles med receptpligtigt medicin. En mere præcis behandlingsplan sættes i værk.

3. konsultation
Denne konsultation giver mulighed for igen at vurdere udviklingen. Dog ses det ofte at patienten oplever fokus på nye, men mildere symptomer, der ikke har været bemærket tidligere, eller har stået i skyggen af andre primære symptomer. Disse kan der tages højde for på dette tidspunkt. Dertil justeres der på kostvaner og kosttilskud. Supplerende analyser kan også iværksættes.

4. konsultation
Opfølgning, vurdering og spørgsmål, samt eventuel afslutning.


Ved Functional Medicine konsultationerne sidder en sundhedsfaglig assistent med. Det er vedkommendes opgave at føre journalnotater og følge op på eventuelle gøremål efter konsultationen. Assistenten bliver din kontaktperson i dit behandlingsforløb. Journalnotaterne der tages ved konsultationerne vil være tilgængelige for dig.

Ny patient: Din behandler går igennem dit spørgeskema, du har udfyldt forinden og adresserer dine symptomer og risicis. Sammen bliver I enige om en skræddersyet plan. Planen kan indeholde kost og livsstilsændringer, samt kosttilskudsstrategier og laboratorieprøver. Planen er altid planlagt med dine muligheder.

Laboratorieprøver/opfølgning: Den anden konsultation foreligger normalt altid efter 4-6 uger efter 1 konsultation. Kan dog variere alt efter hvad der er aftalt under konsultationen.  Din behandler vil vurdere dine symptomer og deres fremskidt siden sidste konsultation og ofte gennemgå dine laboratorieprøver. Din behandlingsplan vil blive opdateret udfra den nye information om testsvar og der vil blive taget konklusioner udfra denne konsultation. Samarbejde er nøglen i sådan et forløb, så du kan tage dit eget helbred i dine egne hænder. Da du som patient vil få en bedre forståelse for dit helbred og det giver selvtillid. 

Yderligere opfølgninger: Hvor mange konsultationer du bør have er individuelt og bliver aftalt med hver patient alt efter tilstand og behov. Normalt vil vi sige det tager 4-8 ugers mellemrum fra konsultation til konsultation. Mellem disse konsultationer vil patientens sundhedsrejse og forbedring evalueres.  Ofte ser vi fremskridt, hvis planen bliver holdt. Nogle gange kræver det flere laboratorieprøver for at nå ind til roden af årsagen. Tålmodighed og en plan er vejen frem.

Længden af opfølgningskonsultationer kan variere til patient til patient. Nogle tager 15 minutter og andre 40 minutter. Vores konsultationer foregår online på Zoom.

Copyright © Nordic Clinic 2022