Forskningsprojekter

Hos Nordic Clinic gennemfører vi både interne og eksterne forskningsprojekter, for eksempel i øjeblikket i samarbejde med forskere fra Karolinska universitet i Sverige.


Forskningsundersøgelse af effekten af Functional Medicine på vores patienters sundhed.
 
Videnskabelig forskning er en vigtig detalje i Functional Medicine. Hvert aspekt af vores arbejdsmetoder (livsstilsrådgivning, interventioner og behandlinger) er understøttet af forskning. Dog ønsker vi gerne endnu mere evidens og forskning inden for Functional Medicine. Forskningsundersøgelser er ofte baseret på traditionelt designede studieprotokoller anvendt på en gruppe deltagere, der deler nogle karakteristika. De fleste undersøgelser har også en behandlingsgruppe og en kontrolgruppe. Udfordringen ved studier inden for Functional Medicine, som er en holistisk tilgang, er at det er umuligt at standardisere behandlinger, da de pr. definition skal skræddersys fuldt ud til hver enkelte individ.
 
Vores patientgruppe er heterogen, og mange oplever et komplekst sæt af symptomer. De passer ikke til en særskilt diagnose, og de er heller ikke alle egnede til den samme behandling. Nordic Clinic har derfor investeret i en videnskabelig undersøgelse, hvor vi følger vores patienter over tid for at sammenligne erfaret helbred før og efter implementeringen af de individualiserede behandlingsplaner. Undersøgelsen fungerer som en evaluering af Functional Medicine og som en intern evaluering af vores metoder. Nye patienter kan tilbydes at deltage, men deltagelse er frivillig. Studiedeltagere udfylder spørgeskemaer inden den første konsultation og derefter hver måned i et år. Derefter foretages en opfølgning efter endnu et år. Vi ser på en lang række faktorer for at evaluere, hvordan vores patienters sundhed udvikler sig fra flere forskellige synspunkter, såsom mental sundhed, træthed og tarmsymptomer. Vi offentliggør vores resultater i et videnskabeligt tidsskrift. Vi gennemfører undersøgelsen i samarbejde med forskere fra Stockholm Universitet.
 
Eksterne forskningssamarbejder
 
Sammen med Karolinska Institutet, Stockholms universitet og det nordiske netværk for personaliseret livsstilsmedicin (NNPLM) gennemfører vi en fælles forskningsundersøgelse, der finder sted på Nordic Clinic. Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om vores Functional medicine tilgang kan hjælpe patienter, der lider af kronisk IBS og alvorligt nedsat livskvalitet, som har gennemgået standardundersøgelser og behandlinger ordineret af gastroenterologer, men ikke oplevet nogen forbedring.

Copyright © Nordic Clinic 2022