Author: nordic@global

Shirin Ummeh

Ekonomiassistent

Shirin är en del av Nordic Clinics administra team. Hon sköter löpande klinikens bokföring. Shirin har en magisterexamen i nationalekonomi från University of Dhaka i Bangladesh och har läst redovisning vid TUC, yrkeshögskolan i Stockholm. Under sin utbildning har Shirin även gjort praktik på kliniken.

GI Map / SIBO / Organix® Comprehensive

FÖR FUNKTIONSMEDICINSKA RÅDGIVARE // En 2-dagarskurs, 6-7 februari 2020, Ystad

Med Graeme Jones, klinisk fysiolog, Nordic Laboratories. Anna Sparre finns också på plats under utbildningen.

Tarmhälsa är centralt inom funktionsmedicinen och tester med fokus på tarmen är därför viktiga verktyg att använda och förstå vid funktionsmedicinska utredningar. Att få en bra inblick i kroppens olika funktioner och näringsstatus är också centralt och kan mätas genom att titta på nedbrytningsprodukter i ett urinprov. Hur resultaten från dessa olika tester ska tolkas och vägas samman är dock inte alltid helt enkelt. 

För att ge funktionsmedicinska utövare fördjupad kunskap kring två av våra vanligaste tester för att se status i tarmen (GI Map och SIBO) samt vårt test Organix Comprehensive som bla ger en bild av kroppens näringsstatus – bjuder Nordic Laboratories nu in till en 2-dagars utbildning där dessa tre tester gås igenom på detaljerad nivå. 

Föreläsare under utbildningsdagarna är Graeme Jones, VD på Nordic Clinic Stockholm. Graeme är fysiolog med 15 års erfarenhet från medicin, klinisk forskning, rehabilitering, näring, och fitness. Under hela utbildningen kommer även Anna Sparre att finnas på plats för att svara på frågor. Gott om tid är avsatt för deltagarnas frågor.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller utbildar dig inom funktionsmedicin och har viss grundkunskap kring funktionsmedicinskt arbetssätt och testning. 

Program:

Dag 1: GI Map och SIBO

 • Fysiologi och grundorsak till dysbios och SIBO
 • Hur används och tolkas de två testerna ur ett kliniskt perspektiv
 • Hur skräddarsys interventioner för patienter; livsstil, kost och kosttillskott

Dag 2: 

 • Kliniska klientfall med koppling till tarmhälsa 
 • Organix Comprehensive – Hur används och tolkas resultaten ur ett kliniskt perspektiv
 • Kliniska klientfall med koppling till kroppsfunktion och näringsstatus
 • Hur skräddarsys interventioner för patienter; livsstil, kost och kosttillskott
 • Q&A med Graeme och Anna

Praktisk information:

När: 6-7 februari 2020

Tid: 6/2: 10:00-18:00, 7/2: 09:00-16:00

Plats: Anno 1793 Sekelgården Hotel, Långgatan 18, Ystad

Pris: 2 500 SEK* (ex moms)

Tester: GI Map, SIBO och Organix Comprehensive kan köpas till 30% rabatt vid anmälan** eller på plats under utbildningsdagarna. 

Språk: Engelska

Anmälan görs via länken: KURSEN ÄR TYVÄRR FULLBOKAD

Varmt välkommen!


Mentorskapsprogram

FÖR FUNKTIONSMEDICINSKA RÅDGIVARE // Våren 2020, Nybrogatan 56, Stockholm eller online

Med Graeme Jones, klinisk fysiolog och VD på Nordic Clinic Stockholm

Nordic Clinic vill förbättra folkhälsan! Detta gör vi aktivt på kliniken idag genom att hjälpa våra klienter att tillfriskna från kronisk ohälsa. Vi vill också bidra till en bättre folkhälsa genom att ge stöd åt andra med samma målsättning som vi. Därför startar vi nu ett mentorskapsprogram för funktionsmedicinska utövare under våren 2020.

Funktionsmedicin är nytt som profession i Sverige och det finns idag ytterst få personer med gedigen erfarenhet av att jobba kliniskt inom området. Komplexiteten i arbetet är hög och hänsyn måste tas till många olika parametrar när man i det kliniska arbetet söker efter grundorsakerna till ohälsa eller symptom. I början av sin karriär kan det kännas både omfattande och svårt att strukturera upp sitt arbete, tolka testresultat, få ihop helheten i klienternas hälsopussel och välja behandlingsstrategi. Vår målsättning med mentorskapsprogrammet är att dela med oss av klinikens kliniska erfarenhet och ge stöd åt andra som arbetar funktionsmedicinskt. Vår förhoppning är att vi ska bli fler som aktivt jobbar för att motverka den epidemi av kronisk ohälsa som lavinartat breder ut sig globalt.

Mentor för programmet är Graeme Jones, VD på Nordic Clinic Stockholm. Graeme är klinisk fysiolog med erfarenhet från medicin, klinisk forskning, rehabilitering, näring, och fitness. Med sina 15 år inom det funktionsmedicinska fältet är Graeme idag en av Europas mest erfarna kliniker på området.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller utbildar dig inom funktionsmedicin och har viss grundkunskap kring funktionsmedicinskt arbetssätt och testning. Programmet kommer inte att utbilda i detaljkunskap kring olika tester (för detta finns separata kurser), utan förutsätter att deltagarna har grundläggande förståelse för olika grupper av tester och diagnoser eller tillstånd. Istället kommer lärandet ha utgångspunkt i verkliga klientfall och hur man kliniskt tar sig an detektivarbetet när man utreder en klient och tar fram en handlingsplan. 

 • Ge stöd åt funktionsmedicinska utövare i det kliniska arbetet
 • Ge ökad kunskap om tester och behandlingsstrategier
 • Dra lärdom av varandras erfarenheter
 • Skapa nätverk för samverkan
 • Mentor – Graeme Jones (Eventuellt övrig expertis från Nordic Clinic)
 • Teman – 6 tillfällen. Varje tillfälle kommer att ha ett specifikt tema med koppling till relevant testning för temat: 
 1. Tunntarmen – SIBO
 2. Tjocktarmen – Avföringstester
 3. Sköldkörteln – Nordic Thyroid panel 1
 4. Stress- och könshormoner – DUTCH
 5. Kroppsfunktioner och näringsstatus – Organix Comprehensive
 6. Få ihop helheten kring olika typer av tester – 2 större klientfall där flertalet av ovan tester har genomförts. 
 • Klientfall (ca 75 min) – Möjlighet för deltagarna att bolla sina egna klientfall och tester
  • Inför varje tillfälle skickar de deltagare som vill in klientfall med relevanta testresultat för det valda temat. Ett eller flera klientfall kommer att väljas ut och diskuteras i gruppen. 
  • De avpersonifierade klientfallen/testerna ska skickas in senast 10 dagar före varje tillfälle. Ett par dagar i förväg kommer de utvalda klientfallen att skickas ut till mentorgruppen för genomläsning.
  • Vid brist på klientfall kommer Nordic Clinic att bistå med klientfall.
 • Frågor (ca 45 min) – Möjlighet för deltagarna att få hjälp med enskilda frågeställningar
  • Inför varje tillfälle skickar de deltagare som vill in frågor som de vill ha hjälp med eller bolla. Dessa frågor behöver inte vara kopplade till det specifika temat för dagen.
  • Frågorna ska skickas in senast 10 dagar före respektive tillfälle och skickas ut till gruppen ett par dagar före varje tillfälle för genomläsning.
  • Frågorna kommer att besvaras av Graeme. 
 • 6 tillfällen – 1 gång/månad under  jan/feb-juni 2020
 • 2h/gång – Totalt 12h
 • Deltagande – vi kommer att ha två kurser som löper under våren 
  • Klassrum – 10 platser. I Nordic Clinic Stockholms lokaler på Nybrogatan 56.
  • Online – 10 platser
 • Datum – måndagar:
  • Klassrum – Nybrogatan 56, Stockholm: 27/1, 2/3, 23/3, 20/4, 18/5, 8/6
  • Online: 3/2, 9/3, 30/3, 27/4, 25/5, 15/6
 • Tid – klassrum och online: 14:00-16:00
 • Pris: 3 000 + moms*
 • Tester: GI Map, CSAPx2, SIBO, Nordic Thyroid panel 1, DUTCH Plus och  Organix Comprehensive kan köpas till 30% rabatt vid anmälan** eller under programmets gång. Det rabatterade priserna avser 1 test per person av respektive sort. 
 • Språk: Engelska
 • Anmälan: PROGRAMMET ÄR TYVÄRR FULLBOKAT

Varmt välkommen!

Introduction to the Brain Health Programme

FÖR ALLMÄNHETEN // Start 29 januari 2020 (6v), 18:00-20:00, Nybrogatan 56, Stockholm.

Do you suffer brain fog, low mood or anxiety? Are you worried about becoming more forgetful? Do you feel tired all the time? If so, come along and find out what nutrition and lifestyle approach you can adopt to support your brain health.

Brain Health is a nutrition and lifestyle programme starting on January 29th, 2020 (6 occasions, 2 hours/week). The purpose is to optimize your wellbeing, memory and mood.

This talk is held in English by Christina Colligan, Nutritional Therapist.

For more information or to sign-up, please contact: christina@nordicgroup.eu

Welcome!

Food Sensitivity Testing

Immune reactions can result from food allergies or food sensitivity.

Most people have a good understanding of the idea of food allergies. This is when you have an immediate reaction to something, causing an acute respiratory response – weasy, runny nose, itchy eyes, difficulty in breathing. The food to which you are allergic will almost always provoke an immune reaction when ingested. In immediate reactions, the body over produces Immunoglobulin E antibodies, (IgE). IgE binds to allergens and triggers an allergic response to any substance it sees as foreign.

Often, the reaction isn’t severe the first time., It is the second time of exposure that the acute reaction can occur. In the worse case this can result in what is known as an anaphylactic shock, requiring immediate medical care.

Food sensitivities

A food  sensitivity, as opposed to a food allergy, happens gradually and isn’t life threatening. Symptoms of a delayed food allergy can take up to 72 hours to appear. This type of immune response is mediated by IgG antibodies, the largest circulating antibodies in our immune system and can cross the placenta from mother to child. IgG antibodies are the most common form of immunologic mediated food responses. It can be difficult to identify the offending food, since we eat so many foods that go through different processes and have many ingredients. It is estimated that 20% of the population have an adverse reaction to a certain food.

Food sensitivities may be caused by many factors such as stress, infections, overeating, artificial preservatives, additives, moulds, pesticides, antibiotics, and environmental pollutants. Unidentified food sensitivities can then contribute to many chronic health conditions. These include Irritable Bowel Syndrome, Rheumatoid arthritis, headaches, migraines, autism, ADD/ADHD, eczema, chronic ear infections, gut malabsorption, insomnia and many others.

Elimination diets and functional tests

Many times, the foods we eat frequently and seem healthy, are contributing to our health problems. Elimination of the offending foods can improve many health problems and lead to a better quality of life. Fortunately, it is possible via a simple finger prick test to test for IgG food sensitivity to identify those foods that you might be reacting too. Eliminating those few foods may have a dramatic impact on the symptoms that one suffers from.

The Nordic Food Panel tests for IgG antibodies towards a variety of common foods in a blood spot finger test, that can be carried out by the patient, at home, without the need of a phlebotomist. To find out more, click here.

The Personalised Medicine Survey

What’s it like experiencing Personalised Medicine for the first time? We spoke to Sam, a patient who has recently started working with one of our Nordic Clinic practitioners to resolve some of his own health challenges.

What drew you to Personalised Medicine in the first place?

Its hard to put my finger on one thing. I’d been struggling for a while with various things that on their own weren’t too bad but together were starting to feel wearing. Digestive problems, stress and insomnia problems, tiredness,  some anxiety problems. A few friends of mine had had some good experiences with Functional Medicine helping solve some of their problems. But nothing had really kicked me into action and I’d probably have just carried on thinking that was all normal. Then my Dad had a really major health scare with a cardiovascular related stroke and dementia. It was quite an emotional time. And it made me concerned about my own health future. My Grandad and Uncle both died young from heart attacks as well. I have a six year old daughter and imagining it being her stood in intensive care in a few years time made me think I should do something.

So what was the first visit like?

Well actually the experience kind of started before the first visit. One of the things that really impressed me was how much they knew about me before we even started properly talking. They send out this personalised medicine survey form. I was a bit kind of grumpy at first! It took ages! They ask about everything. Loads of stuff about my health now and in the past, medical history, family history stuff like that.

The personalised medicine survey. Did that seem useful then?

Like I say at first it felt time consuming. Then when I got there and there was a sense they’d already done so much homework on me it felt like the foundation of the relationship so how. It defined the whole experience in a way. I was so used to the kind of healthcare where they spend 10 minutes asking a few questions and send you away with a prescription. This is so personal by comparison. My practitioner is like a detective!! Trying to figure out how I’m wired and how we can make it all work better. And the survey was the start of that. It was really reassuring how much she already seemed to know about me. Actually it ended up seeming like a good use of time. Finding out all that information through talking would take much longer and I guess its no good knowing some of it later on, she needed to know some of it right at the start.

So it felt like a part of what makes personalised medicine so personal?

Yes it did I think. A really in depth way of getting to know me and my past.

What else helped at the beginning?

Well the first consultation was great and it really felt like the beginning of them getting to know me. But what really blew me away was them showing me the results of the first test they had me do. It was a DNA test. Its revealed lots of things about me I didn’t know. But one of the most powerful things is confirming that I have a genetic profile that is probably like my dads/ I have a thing called APOE3/4 which means I could be at higher risk of the kind of CVD and dementia my dad now has. I suppose I knew I probably had that risk factor but seeing it there in my own genes is quite a powerful motivator in wanting to make some of the lifestyle changes that are coming out of the treatment. Alongside the functional medicine survey it really helps to feel that all the recommendations are for me and are designed to help my specific genes and circumstances.

To find out more about how personalised medicine can help you as a patient, click here

Copyright © Nordic Clinic 2022