Anna Andreasson

Extern forskare (MSc, BMed, PhD)

Som extern forskare överser Anna den pågående forskningsverksamheten vid Nordic Clinic. Hon är docent i klinisk epidemiologi med erfarenhet av experimentella, kliniska, epidemiologiska samt registerbaserade studier. Anna är forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Institutionen för medicin Solna samt Karolinska Institutet och har publicerat mer än 80 vetenskapliga artiklar i referee-granskade internationella tidskrifter. Hon är expert på användningen och utvärdering av mått på patientrapporterade utfall i vetenskapliga studier. Anna har inriktat sin forskning på att öka förståelsen för sjukdomar där orsakssambanden fortfarande är okända, som till exempel IBS, kronisk smärta och ME/CFS där aktivering av immunsystemet verkar kunna förklara symtomen hos en del patienter. 

Copyright © Nordic Clinic 2022