Marie Dahlberg

Funktionsmedicinsk Hälsocoach

På Nordic Clinic arbetar Marie som funktionsmedicinsk hälsocoach men är också ansvarig för klinikens affärsutveckling. Marie vill gräva djupt efter de individuella grundorsakerna till ohälsa och drivs av att motivera och coacha klienterna till en balanserad och hållbar förändring.

Marie är i grunden civilingenjör med en MSc från Industriell Ekonomi på Chalmers. Hon har en yrkeskarriär bakom sig som projektledare inom affärs- och verksamhetsutveckling på flera internationella bolag. Marie har sedan många år ett starkt intresse för livsstilsrelaterad hälsa och efter att själv ha tillfrisknat efter en period av ohälsa, valde hon att göra ett karriärskifte. Idag är hon certifierad funktionsmedicinsk terapeut och kost- och hälsocoach från Funktionsmedicinska Institutet och har dessutom en certifiering som MI-coach (motiverande samtal).

Copyright © Nordic Clinic 2022