Sanna Törsleff Berglund

Sanna är delaktig i Nordic Clinics externa forskningsstudie på IBS som startar i början av 2020 och kommer att löpa under 12 månader. Under denna period tar Sanna emot patienter på kliniken som ingår i studien.

Sannas starka intresse för hur livsstil och miljö påverkar vår hälsa, både fysiskt och mentalt, startade 1999 med en cancerdiagnos på en nära familjemedlem. Sedan dess har hon studerat kroppen och hur allt är sammankopplat. Hon fascineras ständigt av hur fantastiskt vår kropp fungerar med alla samverkande system – både på cellnivå och med naturen/miljön omkring oss.

Under perioden 2006-2017 drev Sanna egen klinisk verksamhet i enlighet med den funktionsmedicinska modellen. Parallellt har hon jobbat som kursförfattare/-hållare och support åt verksamma terapeuter för ett företag inom kunskaps- och kosttillskottsförmedling. Hon är också del i ett bolag och en förening med målsättning att få den funktionsmedicinska modellen till en valbar integrerad del i morgondagens sjuk- och friskvård vid kroniska tillstånd. Sanna fick sin psykologexamen vid Stockholms Universitet i slutet av 1980-talet och utbildade sig till näringsterapeut 2004-2006. Sedan dess har hon fördjupat sina kunskaper med en IFM-utbildning i USA.

Graeme Jones

VD & Klinisk Fysiolog

Graeme är Stockholmsklinikens grundare och VD. Han har gedigen klinisk erfarenhet från eget patientarbete, men brinner även för att undervisa och coacha medicinsk personal och hälsoterapeuter inom funktionsmedicin och näringsvetenskap. Han är också en mycket uppskattad föreläsare – både i Sverige och internationellt. 

Graeme har under de senaste 15 åren samlat på sig gedigna erfarenheter från det medicinska fältet, fitness, rehabilitering, näring och klinisk forskning. Han har flera utbildningar bakom sig inom bland annat näringsfysiologi, näringsgenomik och har en BA i Sport Health & Exercise. Innan flytten till Sverige drev han en av Storbritanniens största enheter för preventiv medicin på Nuffieldsjukhuset och har även arbetat tillsammans med några av Europas ledande specialister inom neurologi, ryggkirurgi, smärta, psykologi och sjukgymnastik på Bowskillkliniken i London. Graeme har också arbetat för den privata kliniken London General Practice och som konsult åt Parasitology Centre Inc. i Arizona, olika försäkringsbolag samt ett antal större internationella bolag. Han har även arbetat med många professionella elitidrottare i Europa. 

Fawz Hani Butrus

Underläkare

Fawz läser sista året på Läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Tidigt under utbildningen fann han ett intresse för den funktionsmedicinska aspekten som ett medel för att befrämja patienternas hälsa. Som ett alternativ till läkemedelsbehandlingar, började han se allt starkare evidens för att behandla svåra kroniska sjukdomar – av både autoimmun och annan karaktär – genom livsstilsförändringar och andra metoder. Med hjälp av en rad olika vetenskapliga studier som grund har han idag författat boken “The Autoimmune Code”, som beskriver hur funktionsmedicin kan motverka och behandla autoimmunitet.

Annie Pettersson

Intern forskare (MSc/PhD) & Coach

På kliniken är Annie ansvarig för våra interna forskningsprojekt, men hon tar även egna klienter, håller utbildningar och föreläsningar, samt verkar för att kliniken implementerar den senaste kunskapen inom funktionsmedicin. Annie brinner för att lösa komplexa hälsoproblem. Hennes främsta fokusområden är kronisk trötthet samt autoimmun, inflammatorisk och psykisk sjukdom. Hon jobbar även med ovanliga diagnoser där det krävs djupare efterforskningar. Annie kan anlitas för medicinsk litteratursammanställning och problemlösning vid svårlösta fall där det krävs mer tid.

Annie Pettersson är molekylärbiolog med examen från Uppsala universitet. Hon har doktorerat på Karolinska institutet där hon forskade på diabetes, övervikt och inflammation. Annies stora intresse för vetenskap och personliga erfarenhet av funktionsmedicin har lett till ett engagemang för individanpassad medicin och forskning inom områden som autoimmuna & kroniska sjukdomar, inflammation, näringslära och livsstil. 

Louise Tjernqvist

Diplomerad Näringsterapeut

På Nordic Clinic arbetar Louise som näringsterapeut och föreläsare med fokus på coaching och utbildning av klienter. Hon erbjuder även TRE® (Trauma & Tension Release Exercise) för grupper och individer. Louise hjälper både kroniskt sjuka och elitidrottare som vill optimera sin prestation. 

Louise är diplomerad näringsterapeut med funktions medicinskt fokus. Hon har en stark passion och naturlig fallenhet för livsstil som medicin med direkt inriktning på “the body-mind connection”. Tack vare sin idrottsbakgrund – med ett OS-brons och deltagande i två olympiska spel – finns ett naturligt driv för optimering av hälsa, funktion, prestation genom livsstilsförändringar. Efter sina 20 år utomlands har hon också internationella erfarenheter som både föreläsare och som coach av team och privata klienter.

Christina Colligan

Diplomerad Näringsterapeut

Christina arbetar som näringsterapeut på kliniken men håller också i öppna föreläsningar och kurser för allmänheten. Hon brinner för att stödja sina klienter i att uppnå ett hållbart resultat samt att se dem finna sin optimala hälsa och bli den bästa versionen av sig själva. 

Christina har ett förflutet som projektledare inom större globala företag i både Storbritannien och Schweiz. Idag är hon utbildad näringsterapeut från College of Naturopathic Medicine i London och har även läst vid Institute for Functional Medicine (IFM). Hon är även licensierad för The Brain Health Programme. Innan Christina flyttade till Stockholm bodde hon strax utanför London där hon tog emot klienter på privat mottagning, på en integrerad kiropraktorklinik samt hos sin lokala husläkare.

Theresia Mantzakou Zetterström

Klinikchef & Funktionsmedicinsk Hälsocoach

På Nordic Clinic är Theresia klinikchef men arbetar också som funktionsmedicinsk hälsocoach. Theresia brinner för välmående, vitalitet, glädje i vardagen och balansen vi behöver i livet med alla våra roller.

Theresia har en BSc i företagsekonomi och statsvetenskap från Stockholms Universitet samt en vidareutbildning i utvecklingspsykologi. Hon har arbetat inom läkemedelsindustrin i över 15 år i olika ledande positioner – både i Sverige och utomlands. När Theresias hälsointresse växte sig allt starkare, bestämde hon sig för att byta inriktning. Idag är hon både certifierad coach från ICC och kostrådgivare och håller dessutom på att vidareutbilda sig till funktionsmedicinsk näringsterapeut på Näringsmedicinska skolan. Ett par dagar i månaden lämnar Theresia Sverige för Aten, där hon coachar par på en IVF-klinik inför deras behandlingar.

Katarina Kilter

Funktionsmedicinsk Hälsocoach & Verksamhetschef

– Mammaledig

Katarina arbetar som funktionsmedicinsk hälsocoach på Nordic Clinic. Hon drivs av att hjälpa sina klienter mot ett hälsosammare, friskare och symptomfritt liv genom att medvetandegöra den kunskap som finns kring kropp, hälsa och ohälsa. “Kunskap är nyckeln och mätbara resultat är vägen till en hållbar livsstil.” Katarina är mammaledig till augusti 2020.

Katarina har sin bakgrund inom affärs- och produktutveckling från såväl storbolag som start-ups och har även lång erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och projektledning. På kliniken är hon verksamhetsansvarig och har bland annat arbetat med att förbättra processer och själva patientupplevelsen. Katarina har själv genomgått en livsförändrande hälsoresa och är numera certifierad Kost- och Hälsocoach samt Funktionsmedicinsk Terapeut från Funktionsmedicinska Institutet.

Marie Dahlberg

Funktionsmedicinsk Hälsocoach

På Nordic Clinic arbetar Marie som funktionsmedicinsk hälsocoach men är också ansvarig för klinikens affärsutveckling. Marie vill gräva djupt efter de individuella grundorsakerna till ohälsa och drivs av att motivera och coacha klienterna till en balanserad och hållbar förändring.

Marie är i grunden civilingenjör med en MSc från Industriell Ekonomi på Chalmers. Hon har en yrkeskarriär bakom sig som projektledare inom affärs- och verksamhetsutveckling på flera internationella bolag. Marie har sedan många år ett starkt intresse för livsstilsrelaterad hälsa och efter att själv ha tillfrisknat efter en period av ohälsa, valde hon att göra ett karriärskifte. Idag är hon certifierad funktionsmedicinsk terapeut och kost- och hälsocoach från Funktionsmedicinska Institutet och har dessutom en certifiering som MI-coach (motiverande samtal).

Teresa Husén

Funktionsmedicinsk Hälsocoach

Teresa arbetar som funktionsmedicinsk hälsocoach på kliniken. Hon drivs av möjligheten att få hjälpa klienter till en hälsosammare och friskare livsstil. Med noggranna intervjuer och analyser som påminner om en detektivs arbete, söker hon orsaken till olika symtom. 

Teresa har utbildat sig på Näringsmedicinska skolan i Stockholm, Funktionsmedicinska skolan i Stockholm samt inom Poliquin Bio Sign (en metod som fokuserar på att hantera hormonella obalanser). Hon har under de senaste sex åren arbetat som Funktionsmedicinsk Näringsterapeut. Teresa är också utbildad personlig tränare, kostrådgivare, massageterapeut och har över 20 års erfarenhet från arbete på välmeriterade träningsanläggningar i Stockholm, vilket starkt bidrar till hennes bredd och erfarenhet. Genom att binda ihop träning, kost och näring ser hon helheten.

  • 1
  • 2

Copyright © Nordic Clinic 2022