Træthed

Der er mange forskellige måder at definere begrebet træthed på, da det er en meget subjektiv følelse og tilstand.


Symptomer

Træthed kommer til udtryk forskelligt og der er forskel på, hvordan hver enkelt person reagerer på at opleve træthed. Der kan være tale om træthed på grund af spidsbelastede perioder i ens liv, men hvis der ikke rigtig er noget der har forandret sig i ens hverdag, kan diverse sygdomme eller mangeltilstande være grunden til en øget træthed. Her vil man ofte opleve, at man enten pludseligt eller gradvist får behov for mere og mere søvn, og at man i de vågne timer er uoplagt. Søvnbehovet falder dog sædvanligvis igennem hele livet og varierer meget fra den ene til den anden.

 

Årsag

Den mest almindelige årsag er naturligvis for lidt eller for dårlig søvn. Også blodmangel hos kvinder der menstruerer, graviditet, jernmangel, en jern-fattig kost er en af de mange grunde til, at man bliver træt. Man er naturligt mere træt, hvis kroppen begynder at bevæge sig mere, end den er vant til. Begynder man eksempelvis at træne eller bevæge sig anderledes, lægger man måske ikke mærke til, at det faktisk kræver tilvænning. Det er normalt, at man er træt ved forskellige infektionssygdomme. For eksempel er man efter influenza ofte træt i et par uger efter. Det er også almindeligt at opleve øget træthed i forbindelse med sorg eller krise, eller decideret depression. Har man gener især om vinteren, kan der være tale om vinterdepression. Træthed kan også ses ved forskellige tarmssygdomme, der bevirker en generelt nedsat næringsoptagelse.

 

Behandling i det offentlige sundhedssystem

Træthed er en almindelig kontaktårsag i almen praksis og indgår som et symptom i omkring 10 procent af alle konsultationer. Lægen vil forsøge sig frem med udelukkelsesmetoder.

 

Nordic Clinics behandling

Hos Nordic Clinic undersøger vi mulige årsager til trætheden. Vi ser på hvilke undersøgelser der tidligere er blevet lavet og vurderer derfra, hvilke problematikker der kan være relevante at gå i dybden med. Ikke sjældent er der fokus på det mest basale i kroppens funktion, nemlig cellefunktion, rettere kaldet mitokondrie funktion. Mitokondrierne ligger inde i kroppens celler og er vores energicentral, her dannes nemlig energi, også kaldet ATP, til kroppens mange funktioner. Hvis denne basale funktion er belastet vil behandlingen have fokus på reparation af cellevægge og tilførsel af essentielle næringsstoffer til netop energiomdannelse. Yderligere vurderes det om der er tale om stofskifte problematikker eller “trætte binyrer” med lave kortisol niveauer. Infektioner og maveproblemer kan også være årsag til træthed og der kan igangsættes undersøgelser der kan påvise eventuel dysbiose –skævheder i tarmens mikroflora. Fundamentalt vil kosten blive gennemgået med fokus på stabilt blodsukker og udelukkelse af eventuelle fødevarer der opleves overfølsomhed mod.

Typiske laboratorieprøver der kan benyttes er urinprøver til vurdering af energiproduktion, spytprøver for binyrehormonerne kortisol og DHEA, samt priktest stofskiftefunktion.

Copyright © Nordic Clinic 2022