Depression

Depression kan opstå i alle aldre. Det skønnes, at hver femte dansker på et eller andet tidspunkt i deres liv vil opleve en depression. Hvorvidt der er tale om en depression vurderes ud fra sværhedsgraden af symptomerne. Uanset graden er livskvaliteten nedsat. Der er ikke mulighed for at påvirke sit humør og man oplever en følelse af nedtrykthed og reduceret energi. Dertil ses en særlig form for årstidsbestemt depression, bedst kendt som ”vinterdepression”, som forekommer på den nordlige halvkugle (Seasonal Affective Disorder). Den er karakteriseret ved, at man udover at være trist, sover meget og har et stort behov for kulhydrater, oftest i form af ”søde sager”.

 

 


Symptomer

Udover en generel nedsat livsglæde kan depression vise sig på mange måder. De klassiske symptomer er dårlig nattesøvn, håbløshed, ringe appetit, manglende lyst til socialt samvær, selvbebrejdelser og stærke følelser af skyld, der kan 4 udmunde i selvmordstanker. Andre kan modsat opleve, at de helt mister evnen til at føle noget. Man kan også være meget træt og have mange smerter som udtryk for depression.

 

Behandling i det offentlige sundhedssystem

Depression behandles med antidepressive medikamenter og samtale af psykologisk karakter.

 

Årsag

Depression opstår på baggrund af et samspil af sociale, fysiske og psykiske faktorer. Forskning tyder på, at depression skyldes forstyrrelser i kommunikationen mellem forskellige hjernecentre. Reaktionen på stress og psykiske belastninger kan være genetisk arveligt. Stresstilstande gennem længere tid går desuden ofte forud for depression.

 

Nordic Clinics behandling

Hos Nordic Clinic vil behandlingen bl.a. indeholde en blodsukkerstabiliserende diæt, identificering af eventuelle fordøjelsesproblemer, samt anbefaling af en kost, der udelukker de fødevarer, der kan påvirke den depressives hjerne negativt. Eksempelvis vil en ufuldstændig fordøjels e af mælk og gluten medføre dannelse af neuropeptider, som kan påvirke nervesystemet og måske forstærke symptomerne. Neuropeptider er små morfinlignende stoffer, som kan opdages ved en urinprøve.

Yderligere vil personen blive anbefalet kost og kosttilskud, der kan sætte rammerne for optimale forhold for hjernen og resten af kroppen. D-vitamin, lysbehandling, god søvnhygiejne og motion vil desuden være relevant i behandlingen af depression. Behandlingen kan foregå sideløbende med andre behandlinger.

Copyright © Nordic Clinic 2022