• Vægt
  • Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

Der findes umiddelbart og simpelt beskrevet tre forskellige slags spiseforstyrrelser; bulimi, anoreksi og overspisning. Ved bulimi kastes maden op, ved anoreksi spises der minimalt og ved overspisning spises der ekstremt store mængder mad, som kan efterfølges af opkastning.


 

Behandling i det offentlige sundhedssystem

Afhængig af graden af spiseforstyrrelsen kan personen indgå i et forløb hos egen læge med eksempelvis vægtkontrol. Ellers kan der henvises til at indgå i et behandlingsforløb på et hospital, eller anden form for behandlingscenter.

 

Årsager

Fælles for spiseforstyrrelserne er, at det ikke er maden i sig selv, der er nøgleproblemet. Det er derimod primært psykiske problemstillinger, som personen oplever at have mere kontrol over, hvis de samtidig kan kontrollere maden. Man kan se på sygdommen som en forsvarsmekanisme imod følelser, der ikke kan håndteres. Spisesituationer kan f.eks. opleves som angstprovokerende eller skyldsbetonede.

 

Nordic Clinics behandling

I behandlingen af spiseforstyrrelser er det primære at identificere de årsager, som tricker eller forværrer symptomerne, der opstår ved en uhensigtsmæssig situation med ringe næringsoptag. Især ses der maveproblemer i form af irritabel tyktarm i forbindelse med spiseforstyrrelser og afdækkelse af årsager kan være en vigtig brik i udredningen af spiseforstyrrelsen. Skyldes spiseforstyrrelsen skæv neurotransmitterfunktion som f.eks. lave omsætningsmarkører fra serotonin og dopamin kan afbalancering af nervesystemet også blive fokusområde, ligesom udelukkelse af fødevarer som f.eks. mælk og gluten, der ses at kunne danne morfinlignende forbindelser ved fordøjelse, kan være relevant.

Undersøgelser viser, at mangel på specifikke mineraler kan have betydning for personer med spiseforstyrrelser. Om det er årsag eller konsekvens vides ikke altid. Vores vejledning vil tage udgangspunkt i næringsstoffer, som udover at være vitale for kroppen kan have betydning for netop denne type helbredsproblemer. Patienten vil blive inddraget i en individuel kostplan, hvor sammensætningen og mængden af mad udspringer fra personens egen unikke udfordring. Opmærksomheden vil også være rettet på fordøjelsesprocesserne med henblik på at undgå oppustet mave, luft i tarmene eller andre gener i forbindelse med spisningen. Yderligere kan der inddrages vægtkontrol i behandlingsforløbet.  

Copyright © Nordic Clinic 2022