PANS/PANDAS

PANS/PANDAS är en autoimmun encefalit, ett neuroinflammatoriskt tillstånd, som framförallt orsakas av infektioner. Den vanligaste infektionen som triggar symptomen är streptokocker men många fler har identifierats. Tillståndet orsakar stort lidande och låg livskvalitet hos de drabbade och deras familjer. Oftast insjuknar man i barndomen, men även äldre barn kan drabbas och symptomen kan kvarstå upp i vuxen ålder om effektiv behandling inte sätts in. Många familjer vittnar om en frustration som uppstår då man ibland inte upplever att man får adekvat eller tillräckligt effektiv behandling och att det även kan vara svårt att få en diagnos.

Medan en infektion är den främsta triggern för symptomen kan ett helhetsgrepp där man även jobbar med andra faktorer vara en viktig strategi för att minimera skov och maximera hjärnhälsa, immunförsvar och läkning. Detsamma gäller vid andra typer av autoimmuna sjukdomar. Detta gör att PANS/PANDAS passar väl för en funktionsmedicinsk utredning.

Vi på Nordic Clinic intresserar oss särskilt för PANS/PANDAS. Vi tittar på forskning och kommunicerar med forskare på området med målet att i samråd med patientorganisationen SANE utforma innovativ metodik som kan förbättra livskvaliteten för och minska symptom hos de drabbade. Fokus kommer att ligga på att optimera biokemi, immunförsvar, inflammation, nerv- och hjärnhälsa, samt att testa för aktiva infektioner. Vi hoppas kunna erbjuda råd och behandlingar som komplement till den vård som erbjuds på vårdcentraler och specialistmottagningar. 

Mer information kommer under våren 2020. Kontakta oss på info@nordicclinic.se om du har frågor. 

Copyright © Nordic Clinic 2022