Överväxt av bakterier i tunntarmen (SIBO)

SIBO står för Small Intestinal Bacterial Overgrowth och är ett av de vanligaste tillstånden som vi jobbar med på Nordic Clinic. Medan tjocktarmen innehåller mycket höga nivåer av mikroorganismer (bakterier, svamp, arkéer och parasiter) är tunntarmen normalt sett sparsamt befolkad av mikrober. Flera olika faktorer kan bidra till en onormal ökning av antalet mikrober i tunntarmen. Exempel på detta är antibiotikaanvändning, en kost rik på socker, långvarig användning av läkemedel mot sura uppstötningar och halsbränna, problem med tarmens rörelsefunktion, med mera.

Konsekvenserna av SIBO kan vara gaser och magsmärtor, kronisk diarré eller förstoppning, minskat näringsupptag, problem med nedbrytning av maten, inflammation och ökad permeabilitet i tarmslemhinnan (även kallat läckande tarm). Denna samling av symptom leder ofta till diagnosen irritabel tarm – IBS. I längden kan SIBO leda till inflammation runt om i kroppen och har identifierats som en möjlig bidragande orsak vid en rad kliniska tillstånd.

På Nordic Clinic har vi stor erfarenhet av att testa och behandla SIBO. SIBO kan uppstå som följd av överväxt av metan- eller väteproducerande mikroorganismer och när vi misstänker SIBO använder vi ett test där de båda gaserna mäts i patientens utandningsluft. Baserat på testresultatet och den sammantagna symptombilden ordineras individuell behandling. Därefter görs en utvärdering av patientens symptom. Ofta får patienten ta om testet efter en behandlingsperiod för att vi ska försäkra oss om att behandlingen har fått önskad effekt.

Copyright © Nordic Clinic 2022