Kronisk trötthet

Långvarig trötthet är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker sig till oss. På vårdcentralen börjar man vanligen med att utesluta sköldkörtelsjukdom och sömnproblem för denna patientgrupp, men därefter upplever många patienter att utredningen inte kommer så mycket längre. Många vittnar om att deras läkare eller psykolog sedan uteslutande söker efter förklaringar i den psykosociala miljön och ofta landar i en stressdiagnos – inte sällan med antidepressiva läkemedel som behandling. Kronisk trötthet ses av många som ett symptom som orsakas framförallt av stress och depression, men faktum är att få symptom kan ha så många olika grundorsaker som kronisk trötthet. 

På Nordic Clinic utför vi ett detektivarbete för att identifiera de individuella orsakerna bakom varje patients symptom. Patienten får beskriva sina symptom och sin trötthet i detalj; när symptomen uppstod, om de uppstod plötsligt eller kom smygande, hur de yttrar sig, vad som gör dem värre eller bättre, vilka andra symptom patienten har och om de samspelar. Vi försöker förstå tröttheten – kan det vara myalgisk encefalomyelit (ME)? Är det en missad underfunktion i sköldkörteln? Är det utbrändhet? Hjärntrötthet? Sömnbrist? Odiagnostiserad diabetes eller narkolepsi? Vi tittar på patientens hela historia, från födsel till idag. Vi tittar på tidigare läkares utlåtanden och rekommenderar laboratorietester för att bekräfta eller utesluta våra hypoteser.

Kost, livsstil och stress spelar en mycket viktig roll i vårt arbete, men vi tittar även på många faktorer som skiljer sig från fall till fall. Om det finns misstanke om infektion kan vi till exempel välja att utreda om patienten lider av fästinginfektioner, munhåleinfektioner och kroniska virusinfektioner. Vid misstanke om avvikelser i patientens immunförsvar, rekommenderar vi tester för det. Vidare tittar vi också på många olika aspekter av tarmens funktion och tarmflorans sammansättning som har kopplats till kronisk trötthet i den medicinska forskningen. Detta gäller också mögelexponering, näringsbrister, sömnapné, celiaki och fysiskt eller psykiskt trauma. Vi kan även välja att gå vidare med sömnutredningar och detaljerade undersökningar av köns-, stress- och sömnhormoner. Om vi misstänker att cellernas avgiftningsprocesser eller mitokondrier (där energi bildas i cellerna) inte fungerar optimalt, rekommenderar vi lämpliga tester för detta. Finns indikationer på tungmetallsexponering så undersöker vi förekomst av det. Kanske har patienten fått diagnosen hypotyreos men upplever inte att medicinering fungerar. Då kan vi göra en avancerad utredning av sköldkörtelns funktion och eventuellt titta på andra läkemedelsalternativ än de som patienten redan har. Vid misstanke om allvarliga odiagnostiserade tillstånd remitteras patienten tillbaka till primärvården.

Sammanfattningsvis lämpar sig kronisk trötthet väl för en funktionsmedicinsk utredning eftersom dessa patienter ofta redan är utredda i den vanliga sjukvården, men kanske inte fått tillräcklig hjälp. Enligt våra kliniska erfarenheter tar en patients återhämtning olika lång tid beroende på komplexiteten i det individuella fallet och hur länge patienten har levt med sina symptom.

 

Copyright © Nordic Clinic 2022