Behandslingsforløb


Introduktion

Hos Nordic Clinic ønsker vi at patienterne deltager aktivt i behandlingen. Hermed opleves det bedste forløb. Jo mere motiveret og informeret personen er, jo bedre behandlingsresultater ses. Vi ønsker derfor at stimulere patienten mest muligt til at deltage aktivt i forløbet.

Fra det øjeblik du beslutter dig for at gennemgå et behandlingsforløb hos Nordic Clinic, vil vi gøre alt for at yde dig den bedste service. Vi bestræber os på, at forløbet bliver så individuelt som muligt. Men for at kunne sætte dig i centrum for behandlingen, vil der dog være nogle faste procedurer, der skal udføres. Disse gennemgås herunder.

Spørgeskemaet

Når du bestiller tid til 1. konsultation, vil du modtage et omfattende spørgeskema. Det bedes udfyldt og returneres til Nordic Clinic, så vi har det i god tid, dog senest 2 dage, inden konsultationen.

Spørgeskemaet er meget omfattende og kommer ind på mange områder i forhold til dit helbred, livsstil, kostvaner, familiehistorie m.m. Spørgeskemaet er udarbejdet på baggrund af Dr. Sidney McDonald Bakers kliniske erfaringer i forhold til Functional Medicine. Spørgeskemaet er yderst vigtigt for behandlerens opklaringsarbejde i forhold til at finde årsagerne til symptomer og helbredsproblemer. Giv dig derfor god tid til at udfylde det, så godt du kan.

Spørgeskemaet giver mulighed for, at du kan være mere aktiv i behandlingsforløbet, hvilket i sidste ende kommer dig til gode.

Spørgeskemaet giver også behandleren mulighed for, på en objektiv måde, at få et større indblik i din situation, sygehistorie og symptomer. Behandleren vil kunne møde dig med større indsigt, hvorfor der opleves bedre kontakt mellem dig og din behandler, samt at tiden under konsultationen udnyttes optimalt.

Alle oplysninger behandles naturligvis fortroligt.

Konsultationer

Et typisk behandlingsforløb involverer 3-5 konsultationer. Det kunne for eksempel se således ud:

1. konsultation
Her mødes behandler og patient og gennemgår spørgeskemaet. Her kobles patientens beretning på, så svarene i spørgeskemaet nuanceres. Ved denne konsultation kan behandleren anbefale eventuelle analyser og en foreløbig behandlingsplan udarbejdes. Behandlingsplanen vil bl.a. inddrage kost og kosttilskud.

2. konsultation
Denne konsultation ligger ca. 3-5 uger efter den første konsultation. Patientens foreløbige udvikling vurderes. Hvis der er anbefalet analyser, vil svaret herfra gennemgås og forklares ved denne konsultation. Der stilles ernæringsdiagnoser og ikke medicinske diagnoser, ligesom der ej heller behandles med receptpligtigt medicin. En mere præcis behandlingsplan sættes i værk.

3. konsultation
Denne konsultation giver mulighed for igen at vurdere udviklingen. Dog ses det ofte at patienten oplever fokus på nye, men mildere symptomer, der ikke har været bemærket tidligere, eller har stået i skyggen af andre primære symptomer. Disse kan der tages højde for på dette tidspunkt. Dertil justeres der på kostvaner og kosttilskud. Supplerende analyser kan også iværksættes.

4. konsultation
Opfølgning, vurdering og spørgsmål, samt eventuel afslutning.


Ved Functional Medicine konsultationerne sidder en sundhedsfaglig assistent med. Det er vedkommendes opgave at føre journalnotater og følge op på eventuelle gøremål efter konsultationen. Assistenten bliver din kontaktperson i dit behandlingsforløb. Journalnotaterne der tages ved konsultationerne vil være tilgængelige for dig.

Tværfagligt samarbejde
Vores behandlere har et tværfagligt samarbejde, hvor patienter evt. gennemgås og vurderes. Med dette får behandlingen på lagt flere dimensioner. De forskellige behandlere kommer med deres kommentarer, hvilket giver en langt mere nuanceret diskussion og en endelig optimal behandling.

Copyright © Nordic Clinic 2022