Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en arvelig neurologisk lidelse, der skyldes en forstyrrelse i hjernens signalstoffer og giver udslag i motoriske tics som ufrivillige bevægelser, ryk eller trækninger samt vokale tics. Sygdommen optræder ca. fire gange hyppigere hos drenge end piger og bryder ofte ud når barnet når skolealderen.

 


Symptomer

De motoriske tics er ufrivillige muskelbevægelser såsom trækninger i øjne og ansigt, spjætten med lemmer og lignede. De vokale tics er utilsigtede lyde eller ord såsom uartikulerede, pludselige lyde, brummen, snøften, grynten eller hylen, men også som f.eks. papegøjetale, hvor barnet gentager det modparten siger. Over halvdelen af børnene med Tourettes syndrom har ofte samtidig en psykiatrisk tilstand, som regel ADHD. Omkring en fjerdedel lider desuden af tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) og man ser en øget forekomst af Asperger syndrom og vinterdepressioner. Der er en tendens til, at de ufrivillige bevægelser og lyde tager til, når man er under pres. Tics kan undertrykkes eller mindskes ved stærk koncentration, men langvarig undertrykkelse af tics kan give en indre spænding, som kan føre til mere dramatiske tics eller udbrud af tics.

Personer med Tourettes syndrom er normaltbegavede, men de motoriske og vokale tics kan give anledning til misforståelser, og tourettes-børn kan for uvidende let stemples som uartige og dårligt opdragede.

Hos de fleste bliver ticsene mindre udtalt med alderen eller forsvinder helt, mens ledsageproblemer, som ADHD eller OCD fortsætter hos en stor del op i voksenalderen. Hos nogle er sygdommen livslang. Tilstanden opstår omkring 7 årsalderen, og når sit maksimum i 1 4-15 årsalderen. Hos halvdelen forsvinder den i 1 8 -årsalderen. Dette forløb afspejler forstyrrelser i modningen af en bestemt del af hjernen kaldet basalganglierne.

 

Behandling i det offentlige sundhedssystem

Nogle børn kan få gavn af adfærdsterapi, og hvis symptomerne opleves som meget plagsomme af barnet, findes der medicin, som kan dæmpe bevægelserne. Der lægges vægt på det socialpædagogiske arbejde og ofte må skole og institutioner inddrages i at støtte barnet og familien.

 

Årsag

Årsagen til Tourettes kendes endnu ikke med sikkerhed, men meget tyder på at sygdommen er arvelig, og at det er flere gener, der skal til, for at sygdommen kommer i udbrud. Dog ved man, at der forekommer en fejlfunktion knyttet til dele af forreste hjernelap og den øverste del af hjernestammen. Denne fejlfunktion giver anledning til kemisk ubalance indenfor disse områder.

 

Nordic Clinics behandling

Hos Nordic Clinic arbejder vi med at identificere eventuelle årsager til Tourettes- symptomerne og vi tager udgangspunkt i den enkeltes unikke biokemiske sammensætning. Vores erfaringer viser, at tarmfunktionen hos nogle spiller en væsentlig rolle. Derfor anbefaler vi forskellige laboratorietests, hvor blandt andet mikroflora, fordøjelsesmarkører og immunfunktion undersøges. En urinprøve kan eksempelvis vurdere dannelsen af neuropeptider fra mælk og gluten, som hos nogle kan forværre forekomsten af tics. Yderligere kan kroppens afgifningsfunktioner være påvirkede og understøtten de tiltag kan blive fokuspunkt. Problemstillinger som disse behandles med kostændringer, kosttilskud samt råd og vejledning til livstilstiltag.

Copyright © Nordic Clinic 2022