Skizofreni

Skizofreni er en sygdom i hjernen, der giver ændringer i tanker og adfærd.

 


Symptomer

Sygdommen kan være præget af perioder, hvor man er ude af stand til at skelne mellem virkelighed og egne forestillinger. Der kan optræde symptomer som eksempelvis søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær , apati, isolering og forsømmelse af sig selv.

 

Behandling i det offentlige sundhedssystem

Diagnosen stilles bl.a. ved samtale og observation. Behandlingen består af tre dele; antipsykotisk medicin, samtaleterapi og sociale foranstaltninger.

 

Årsager

Årsagen til skizofreni er ukendt. Arvelige forhold har betydning i samspil med miljøfaktorer.

 

Nordic Clinics behandling

Undersøgelser viser, at mange skizofrene har en lav mængde af sunde olier samt antioxidanter i kroppen. De har desuden en højere forekomst af diabetes og hjerte-kar sygdomme, hvilket oftest skyldes medicinvirkningen. Den mad vi spiser, har stor betydning for kroppens funktion såvel fysisk som psykisk. Hos Nordic Clinic vil behandlingen bl.a. indeholde anbefalinger af en kost, som udelukker de fødevarer, der negativt påvirker den skizofrenes hjerne og anbefale kost og kosttilskud, der giver hjernen optimale forhold at arbejde under. En ufuldstændig fordøjelse af mælk og gluten kan medføre dannelse af neuropeptider. Neuropeptiderne kan påvirke centralnervesystemet og yderligere forstærke den skizofrenes tilstand. Nordic Clinic benytter en urinanalyse i behandlingen, til vurdering om personen danner neuropeptider ved indtagelse af mælk og gluten. Derudover vil der også blive undersøgt, om der find es overvækst af svampe og bakterier. Det kommer oftest til udtryk som tynd mave, ildelugtende afføring eller mavesmerter. Dette kan påvises ved en urinprøve.

Copyright © Nordic Clinic 2022