OCD

Obsessiv-kompulsiv lidelse kendetegnes ved tilbage vendende tvangstanker eller gentagne handlinger eller ritualer, som umiddelbart er meningsløse og meget frustrerende for personen. OCD kan være en stærkt invaliderende lidelse, som hos nogle personer kan vare hele livet. Lidelsen er lige udbredt mellem mænd og kvinder. Hos 85 procent af dem, der får OCD, begynder sygdommen i ungdommen.

 


Symptomer

Personer der lider af OCD oplever tvangstanker (obsessioner), som er gentagne ubehagelige tanker, følelser, idéer, fornemmelser eller billeder, man ser for sit indre blik. De er skræmmende eller ubehagelige og drejer sig ofte om skræk for smitte, sygdom og vold. Det kan eksempelvis give sig udslag i tvangshandlinger (kompulsioner) som f.eks. en overdreven vaskemani. Eller det kan udmunde i en trang til at kontrollere døre, låse eller kogeplader (tjekketvang) eller gøre ting p å en speciel måde (ritualer). Man kan have mere eller mindre alvorlig OCD. Nogle har det i en mild form, hvor de kun af og til har tvangstanker eller udfører tvangshandlinger, mens andre kan blive så optaget af tvangstanker eller af at udføre forskellige tvangshandlinger, at det lægger beslag på store dele af dagen. Symptomerne kan også være en del af det såkaldte Tourettes syndrom, hvor der er forskellige andre neurologiske symptomer såsom tics.

 

Behandling i det offentlige sundhedssystem

Man benytter medicinsk behandling og psykoterapi. Mange har brug for begge behandlingsformer.

 

Årsag

Arvelighed spiller en vis rolle, men også andre faktorer har betydning. Meget tyder på, at den manglende evne til at stoppe sin egen uønskede adfærd skyldes en neurobiologisk lidelse i hjernen. Hos personer med OCD og lignende lidelser er samarbejdet mellem pandelapperne og de såkaldte basal ganglier formentlig forstyrret. Forbindelserne mellem disse to strukturer påvirkes blandt andet af signalstoffet serotonin. Måske kan det forklare, hvorfor antidepressiva, der øger serotonin-koncentrationen mellem nervecellerne, virker mod OCD.

Imidlertid ser man også hyppigt tvangssymptomer i forbindelse med depressioner, blandt andet fødselsdepressioner eller andre psykiske lidelser som eksempelvis skizofreni.

 

Nordic Clinics behandling

Hos Nordic Clinic tager behandlingen af OCD udgangs punkt i de basale funktioner i kroppen. Ofte spiller fordøjelse og leverafgiftning en rolle. Derfor benyttes der enten afføringsprøver for at belyse eventuelle fordøjelsesproblemer. For at undersøge afgiftningen benyttes en urinprøve som fortæller om kroppens afgiftningsprocesser, både fase 1 og fase 2 fungerer optimalt. Desuden er der fokus på om proteiner fra mælk og gluten fordøjes uhensigtsmæssigt så der dannes neuropetider, der ligesom hos autister kan have indflydelse på adfærden. Der vil også i behandlingen være fokus på nutrienter, der kan skabe ro og virke angstdæmpende. Personer med OCD, der har fået behandling hos Nordic Clinic, har beskrevet at behandlingen hjælper dem til bedre at kunne kontrollere deres OCD, og at det ikke længere er OCD ´en der kontrolle rer dem.

Copyright © Nordic Clinic 2022