Autisme

Autisme er en udviklingsforstyrrelse. Graden af til standen kan variere, og der findes flere former, hvorfor man taler om autisme som en spektrum-tilstand. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Personer med ASF kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser. Det kan f.eks. være OCD, Tourettes syndrom, ADHD/ADD, søvnforstyrrelser, maveproblemer m.m.


Symptomer

Autisme opdages som regel i 2 – 3 års alderen, i forbindelse med afvigelser i barnets udvikling. Typisk vil man se, at taleudviklingen er hæmmet og barnet søger i mindre grad trøst hos mor og far. Barnet søger ofte heller ikke social kontakt med andre børn. Barnet kan have svært ved at acceptere forandringer og kan have voldsomme reaktioner, der for eksempel kommer til udtryk gennem skrig eller banken med hovedet. Dette er kun én side af den autistiske tilstand, hvert barn er individuelt og graden kan variere fra en ganske let tendens til den mere udprægede tilstand.

 

Behandling i det offentlige sundhedssystem

Der tilbydes psykologisk rådgivning og socialpædagogisk træning. Medicinsk behandling kommer først på tale, når der er psykiske komplikationer som f.eks. ved depressioner.

 

Årsag

Man kan ikke tale om en enkelt årsag til autisme. Forskningen viser, at der er mange faktorer, der spiller sammen. Selvom autisme primært er biologisk betinget, er der en række psykologiske faktorer, samt faktorer i de ydre omgivelser, der kan have indflydelse på, hvordan udviklingsforstyrrelsen påvirker den enkelte.

Man ved, at i flere tilfælde er autisme arveligt. Kun hver fjerde der får en diagnose er en pige. Desuden viser adskillige undersøgelses resultater, at en stor del af de børn der har autisme har haft infantile spasmer (spædbarnskramper) som første anfalds-type.

Der forekommer desuden en vis sammenhæng mellem autisme og epilepsi. Nyere svenske undersøgelser viser, at hver tredje barn med autisme vil få epilepsi inden voksenalderen. Sammenfaldet mellem autisme og epilepsi er størst blandt børn, der også har svære indlæringsproblemer og motoriske problemer. Det kan forklares med, at børn, der har problemer med indlæring og motorik som regel vil have dette med baggrund i en hjerneskade, en udviklingsforstyrrelse i hjernen eller en hjernesygdom. Denne vil således være årsag til både autismen og epilepsien.

 

Nordic Clinics behandling

På Nordic Clinic arbejder vores behandlere på baggrund af principperne for konsensus rapporten Defeat Autism Now og uddannelses organisationen Autism Research Institute. www.autism.com 

Vi behandler både børn og voksne med autisme spektrum forstyrrelser. Uanset ordlyden på diagnosen, tages der først og fremmest udgangspunkt i personens individuelle problematikker og biokemi. At arbejde med årsager indbefatter også at identificere de ting, som tricker eller forværrer symptomerne. De seneste år er der publiceret mange undersøgelser der indikerer, at personer med autisme ofte har forstyrrelser i tarmfunktionen. Dette kan resultere i ufuldstændig fordøjelse af blandt andet mælk og gluten. De ufuldstændigt fordøjede dele er morfinlignede stoffer, der kan passere blod-hjerne-barrieren og påvirke adfærden. En del af behandlingen hos Nordic Clinic baseres på en urinprøve, der vurderer dannelsen af neuropeptider fra mælk og gluten. Derudover vil der også blive undersøgt, om der findes overvækst af svampe og bakterier. Det kommer oftest til udtryk som tynd mave, ildelugtende afføring eller mavesmerter. Tungmetalbelastninger kan også spille en rolle. Nordic Clinic kan blandt andet undersøge for tungmetalbelastninger med en urinopsamling. Mild udrensning af tungmetaller inddrages eventuelt som en del af behandlingen.

I behandlingen gives der vejledning i ernæring, opskrifter, kosttilskud, og i vil få brugbare råd til at få hverdagen til at blive en succes sammen med et barn på diæt. Anbefalingerne baseres på analysesvarene og der vil være stort fokus på, at barnet får dækket sit ernæringsmæssige behov. Behandlingen kan foregå sideløbende med andre behandlingstiltag.

Copyright © Nordic Clinic 2022