Aspergers syndrom

Aspergers syndrom er en neurologisk udviklings forstyrrelse under autismespektret. Det er en relativ mild form for Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og kan betragtes som en mellemting mellem autisme og normalitet. Aspergers syndrom kan vise sig lidt senere end hos børn med andre former for ASF, og skyldes en dysfunktion i hjernen. Syndromet opdages ofte først efter mødet med skolelivet, hvor de sociale krav til børn fylder mere. Mange med Aspergers syndrom bliver først diagnosticeret som voksne, fordi den først blev en del af diagnose systemet i Danmark i 1994 . Personer med Aspergers syndrom adskiller sig fra andre i autismespektret ved bl.a. at have et veludviklet sprog, samt ved at være rigtig gode til at fordybe sig.

 


Symptomer

Personer med Aspergers syndrom er normaltbegavede, og nogle endda meget højt begavede, men de er udfordret i det sociale samspil . De kan tale konstant og længe om samme emne. De lægger ikke mærke til, om omgivel serne finder deres tale interessant, og de lytter heller ikke til andres ta le. Børn med Aspergers syndrom kan have en sproglig udvikling, hvor de enten begyn der at tale meget tidligt eller meget sent. De kan være svære at lege med for andre børn, da de vil styre legen. Desuden har de problemer med forandringer. På grund af deres manglende nærhed har de svært ved at få venner og opnå nære r elationer. Dertil kan der opstå psykiske problemer i puberteten. Hver femte d er får diagnosen Aspergers syndrom er en pige.

 

Behandling i det offentlige sundhedssystem

Man medicinerer som udgangspunkt ikke. Ligesom ved andre former for autisme retter man indsatsen mod rådgivning og særlig pædagogisk indsats i daginstitutioner, skole og fritid.

 

Årsag

Der findes ikke en enkelt årsag til Aspergers syndrom eller andre former for udviklingsforstyrrelser. Forskningen viser, at der er mange faktorer, der spiller sammen. Flere undersøgelser tyder på, at arvelighed har en betydning og det er ikke ualmindeligt, at man ser flere i samme familie få diagnosen.

 

Nordic Clinics behandling

På Nordic Clinic arbejder vores behandlere på baggrund af principperne for konsensus rapporten Defeat Autism Now og uddannelse sorganistationen Autism Research Institute. www.autism.com

Vi behandler både børn og voksne med Aspergers syndrom. Uanset diagnosens ordlyd, tages der altid udgangspunkt i personens individuelle problematik og biokemi. De seneste år er der publiceret mange undersøgelser der indikerer, at personer med autisme, herunder Asperger syndrom, ofte har forstyrrelser i tarmfunktionen. Dette kan resultere i ufuldstændig fordøjelse af blandt andet mælk og gluten. De ufuldstændigt fordøjede dele er morfinlignede stoffer, der kan påvirke adfærden. En del af behandlingen hos Nordic Clinic baseres på en urinprøve, der vurderer dannelsen af disse neuropeptider fra mælk og gluten . Mange har overvækst af svampe og bakterier. Det kom mer oftest som udtryk som tynd mave, ildelugtende afføring eller mavesmerter. Dette kan undersøges ved en urinprøve.

Tungmetalbelastninger kan også spille en rolle. Nordic Clinic kan blandt andet undersøge for tungmetalbelastninger med en urinopsamling. Mild udrensning af tungmetaller inddrages eventuelt som en del af behandlingen. I klinikken bliver der vejledt i ernæring, opskrifter, kosttilskud, og i får gode råd til at få hverdagen til at blive en succes sammen med et barn på diæt. Anbefalingerne baseres på analysesvarene, og der vi l være stor fokus på at barnet får dækket sit ernæringsmæssige behov. Behandlingen kan foregå sideløbende med andre behandlingstiltag.

 

Copyright © Nordic Clinic 2022