ADHD OG ADD

ADHD og ADD er en betegnelse for adfærdsforstyrrelser. En adfærdsforstyrrelse er et samlet begreb for personer med opmærksomhedsproblemer, uro, indlæringsvanskeligheder og hyppigt motoriske problemer. Diagnosen har tidligere kun været sat i forbindelse med børn, men flere voksne har nu også fået stillet diagnosen. I følge Lægemiddelstyrelsen er der indenfor de sidste ti år sket en tidobling i antallet af børn og voksne, der er i medicinsk behandling for ADHD/ADD.


Symptomer

Adfærdsforstyrrelser giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. For et barn med ADHD/ADD kan det være svært at koncentrere sig og fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg. Eksempelvis kan det være svært for barnet at følge instruktioner, modtage beskeder og sidde stille, da de ofte er meget impulsive og nemt bliver distraheret. For ADD gælder det, at der ikke er hyperaktivitet udadtil, den forekommer i en mere introvert form altså en indre hyperaktivitet i hjernen.

 

Behandling i det offentlige sundhedssystem

Diagnosticeringen af børn foregår ved en klinisk vurdering med fysiske og psykiske undersøgelser. I de nationale retningslinjer for ADHD/ADD anbefales medicinsk behandling som førstevalget, når det drejer sig om moderat og svær ADHD/ADD. Der findes forskellige typer medicin. Den mest almindelige type er den såkaldt centralstimulerende, hvor man øger mængden af dopamin og noradrenalin i hjernen. Forskningen har vist, at der findes en nedsat funktion af disse to signalstoffer hos denne type patienter.

 

Årsager

Årsagen til ADHD/ADD er en funktionsforstyrrelse i bestemte områder af hjernen. Denne forstyrrelse kan være arvelig eller være opstået før fødslen på grund af påvirkninger fra alkohol, tobak og infektioner.

 

Nordic Clinics behandling

Hos Nordic Clinic behandler vi børn og voksne med ADHD/ADD med fokus på den enkeltes udfordringer og biokemi uanset ordlyden på selve diagnosen. Der vil blive lagt vægt på at identificere de ting, som tricker eller forværrer symptomerne.

Personer med disse problemer kan få stor glæde af en skræddersyet kostvejledning. ADHD/ADD sættes i relation til føde vareintolerance, hvorfor der ofte forekommer forbedringer ved udelukkelse af for skellige fødevarer. Somme tider benytter vi os af en fødevare-intolerencetest i form af en blodprøve. Vi ved, at personer med ADHD/ADD kan have svært ved at nedbryde proteinerne fra mælk og gluten. Det kan medføre en dannelse af neuropeptider, som påvirker hjernen. En neuropeptid-analyse kan afgøre, om der dannes neuropeptider, som kan forstærke symptomerne. Andre relevant analyser, der kan have stor betydning i behandlingen af ADHD/ADD er afføringsprøver, der oplyser om selve f ordøjelsen fungerer optimalt, om maden bliver nedbrudt og optaget, om der mangler gode tarmbakterier eller om der er overvækst af svampe, bakterier eller parasitter. Behandlingen kan foregå sideløbende med andre behandlinger.

I behandlingen gives der vejledning i ernæring, opskrifter, kosttilskud, og I vil få brugbare råd til at få hverdagen til at blive en succes sammen med et barn på diæt. Anbefalingerne baseres på analysesvarene og der vil være stort fokus på, at barnet får dækket sit ernæringsmæssige behov.

Copyright © Nordic Clinic 2022