Datapolitik

Persondatapolitik hos Nordic Clinic

På denne side beskrives, hvordan vi hos Nordic Clinic behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har i denne forbindelse.

Vores autoriserede sundhedsfaglige personale er underlagt autorisationsloven og det er derfor lovpligtigt for os bl.a. at indsamle, behandle og opbevare visse personoplysninger i forbindelse med din behandling.

I forhold til fremsendelse af f.eks. nyhedsinformation eller anden markedsføring kan du selv vælge, hvilke oplysninger du ønsker at afgive til Nordic Clinic, og hvordan Nordic Clinic må benytte disse.

Opbevaringspligt

Nordic Clinic har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og sikre dine rettigheder.

Nordic Clinic vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med din behandling. De oplysninger der er nødvendige for at opfylde journalføringspligten bliver opbevaret i mindst 10 år efter sidste registrering i journalen. Dertil skal visse oplysninger som fx fakturaer, opbevares i overensstemmelse med gældende regler for regnskabsføring, hvilket typisk er 5 år.

Modtagere af dine persondata

I særlige tilfælde er vi forpligtede til at videregive dine personoplysninger, fx ved kontrol fra sundhedsmyndighederne, i så fald følger vi deres instrukser.

Dertil bruger vi modtagere der behandler personoplysninger på vegne af Nordic Clinic, og må derfor alene handle efter dokumenteret instruks fra Nordic Clinic. Tredjeparter må ikke bruge dine personoplysninger til egne formål, medmindre det er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for databeskyttelse og forudgående samtykke fra dig. Modtagere kan være koncernrelaterede selskaber, betalingsgateways, læger eller anden sundhedsperson.

Overførsel af dine oplysninger til samarbejdspartnere uden for EU

Dine oplysninger vil i visse tilfælde blive overført til koncernrelaterede selskaber, samarbejdspartnere eller leverandører uden for EØS, f.eks. USA. Nordic Clinic sikrer at sådanne overførsler alene sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og at der er etableret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau hos modtageren af oplysningerne. Her benytter vi os af anonymitet hvor muligt.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at anmode Nordic Clinic om indsigt i dine personoplysninger, samt slette eller begrænse brugen af oplysningerne. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Berettes dette, må oplysningerne ikke længere behandles til de konkrete formål. Du har også ret at få dine oplysninger udleveret i en struktureret form eller få oplysningerne overført til tredjepart. Har Nordic Clinic registreret ukorrekte oplysninger om dig, skal oplysningerne rettes/slettes hvis du ønsker dette.

Behandler Nordic Clinic dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, fx samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, forinden din tilbagekaldelse. Ved behov kan der klages til Datatilsynet.

Ved ændringer af Nordic Clinics persondatapolitik

Hos Nordic Clinic kan vi løbende opdatere vores persondatapolitik. Hvis der er væsentlige ændringer, vil du blive informeret herom, via pop-ups på vores hjemmeside eller via e-mail, hvor vi evt. kan bede dig accepterer ændringerne.

Hør mere

Du er velkommen til at kontakte Nordic Clinic hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger og om dine rettigheder.

Ring på tlf. 33751005 eller send en mail på info@nordicclinic.com


Om

Nordic Clinic is a high-profile clinic that practises and promotes Functional medicine to patients throughout Scandinavia.

Adresse

Nygade 6, 3. sal
1164 København K
Danmark

Kontakt os

+45 3375 1005
info@nordicclinic.com

Nordic Clinic ©
Powered by Getwebshop ©