Cøliaki

Cøliaki er en kronisk tarmsygdom. Tarmens slimhinde ødelægges ved indtagelse af proteinet gluten fra hvede, rug, byg og havre. Det er en del af dette protein, prolamin, som kroppen ikke kan tåle. Hos cøliakere, medfører gluten en skadelig immunreaktion i tyndtarmen og tarmens lange fimrehår skades. Det vides ikke, hvorfor gluten forårsager denne immunreaktion, men tarmen vil altid, også i fremtiden, beskadiges ved indtagelse af gluten. Det er imidlertid forskelligt fra person til person, hvor skadeligt gluten er for tarmen.

 

Symptomer

Symptomerne kan variere. De klassiske symptomer kan blandt andet være diarré, mavesmerter, mangel på næringsstoffer, depression, hududslæt, fødevarereaktioner samt vægttab. Desuden er det ikke ualmindeligt, at personer med cøliaki klager over træthed, ledsmerter og uoverkommelighed. Nogle har mange og tydelige symptomer, andre næsten ingen. Hos ubehandlede patienter ses der større risiko for udvikling af særlige kræftformer, knogleskørhed, samt andre helbredsproblemer, der skyldes dårlig optagelse af næringsstoffer.

 

Behandling i det offentlige sundhedssystem

Lægen vurderer om patientens symptomer tyder på cøliaki. Der kan tages blodprøver for måling af antistofdannelse (IgA, endomysium og transglutaminase). Hvis prøverne er positive, kan den endelige diagnose stilles ved en tarmbiopsi. I tilfælde af cøliaki anbefales livslang glutenfri diæt.

 

Årsag

Arvelige og miljømæssige faktorer har betydning for udvikling af cøliaki. Eksempelvis kan en tidlig introduktion af hvede til børn have en betydning. Men grundlaget for cøliaki kan være til stede allerede fra fødslen, og symptomerne kan tidligst opstå, når spædbarnet får tilført glutenholdigt mad. Nogle børn bliver hurtigt alvorligt syge, hvorimod andre børn udvikler symptomerne gradvist over måneder eller år. Andre igen har få eller ingen åbenbare gener i barndommen, men udvikler først tegn på cøliaki som voksne. I Danmark anbefales en glutenholdig kost først ved seks måneders alderen.

 

Nordic Clinics behandling

De seneste års forskning viser, at sygdommen cøliaki er underdiagnosticeret. Antallet af personer med diagnosen cøliaki er kun toppen af isbjerget. Langt flere mennesker danner antistoffer ved indtag af gluten, men udviser ikke klassiske symptomer på cøliaki. Yderligere viser en dansk undersøgelse, at hele 58 % af de patienter, der som voksne, har fået stillet diagnosen cøliaki har haft symptomer fra barndommen, men er blevet fejldiagnosticeret hele livet.

Hos Nordic Clinic anbefaler vi prøver til vurdering af antistofdannelse mod gluten/gliadin. Med disse prøver får du et pålideligt svar, der fortæller, hvorvidt der skal opstartes en glutenfri diæt, så tarmen igen kan heles og symptomer kan undgås. 

I behandlingen tages der også højde for andre problemstillinger. Nogle mennesker med cøliaki oplever generel forringet fordøjelse (for eksempel laktoseintolerans) og utilstrækkelig optagelse af næringsstoffer. Her kan en afføringsprøve vurdere fordøjelsens tilstand, og en målrettet behandling kan igangsættes.

Vores professionelle behandlere giver den rette vejledning i ernæring og opskrifter, kosttilskud, samt råd til at få den glutenfrie hverdag, til at blive en succes. Anbefalingerne baseres på analysesvarene og samtidig vil der være stor fokus på, at næringsstofbehovet dækkes.

Om

Nordic Clinic is a high-profile clinic that practises and promotes Functional medicine to patients throughout Scandinavia.

Adresse

Nygade 6, 3. sal
1164 København K
Danmark

Kontakt os

+45 3375 1005
info@nordicclinic.com

Nordic Clinic ©
Powered by Getwebshop ©